top of page

China Vs Israel | Molds

יצור תבניות בסין אל מול יצור בארץ

השיקול לייצור בסין הוא בעיקרו חיסכון בעלויות. החיסכון יכול להיות משמעותי עד הוזלה של עשרות אחוזים (המתבטאים בסכומי עתק בתחום התבניות).


יחד עם זאת , מרבית הפרמטרים האחרים (הנדסה, איכות, זמן יצור, יכולת פיקוח, מרחק מהיצור, ללא צורך ותלות בתובלה ימית, ועוד...) - הם לטובת יצור תבניות בארץ.

ובכל זאת....מספר מפעלי תבניות נסגרו בארץ בשנים האחרונות ועוד מפעלי תבניות רבים העבירו חלק מהיצור למזרח ובעיקר לסין מהשיקולים הבאים;
המחיר ליצור בסין במקרים רבים מגיע לעלות רבע ועד חצי מהעלות בארץ, איכויות המכונות והיצור בסין עלו מאוד בשנים האחרונות, ועקב מעבר מאסיבי של יצור מרבית התבניות בעולם בסין – גם איכות ההנדסה, השירות והקשר עם חברות מערביות עלה והשתפר מאוד.

יחד עם זאת, בכדי לעבוד מול סין ומול יצרנים סינים מקומיים - צריך להכיר את סין, את התעשייה שבה ודרך ניהול היצור/עבודה מול המפעלים בתחום תבניות הפלסטיק.

למי שאין ברשותו את המערכת המתאימה, המיומנות, וכוח האדם המקצועי לעבודה ישירה אל מול הסינים - מומלץ להיעזר באנשי קשר מקצועיים בתחום היודעים לבצע ולתאם את יצור התבניות בסין על פי הצרכים של הלקוח והדגשים הנדרשים.

שיקולי יצור.JPG
bottom of page